ČeskyEnglishRussian

Motto

KVALITA ZA ROZUMNOU CENU

Novinky

Vinařské lisy

Vyrábíme novou řadu AMHR 500 a 630 lisů pro vinaře. leták

wine pressure1wine pressure2wine pressure3

 
Chemická ČOV letiště Ruzyně

Vyrobili a dodali jsme chemickou ČOV pro Letiště Praha Ruzyně na servis, mytí a čištění letadel.

cov_ruzyncov_ruzyncov_ruzyn

 
Dodávky do Egypta

Pokračujeme v dodávkách zařízeních pro recyklaci vody do Egypta.

degyptdegyptdegypt

Sídlo firmy

ANTARES-AZV s.r.o.
U Hřistě 2/82
750 02 Přerov - Dluhonice
Tel./Fax: +420 581 212 505
+420 581 212 506
+420 581 212 591
E-mail: info@a-azv.cz
antaresazv@a-azv.cz
Zobrazit na mapě
Email
Tisk
Filtrační lisy
 • vinařské lisy
 • Kalová koncovka průmyslových a komunálních ČOV,
 • výroba a úprava technologické a pitné vody, neutralizační stanice,
 • zpracování surovin a minerálů, chemický průmysl (výroba chemikálií),
 • potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl.

wine pressure1wine pressure2foto_lisfoto_lisfoto_lisfoto_lis

Oblasti použití:

 • zpracování surovin a minerálů (olej, cukr, bionafta, kaolín),
 • neutralizační stanice (mořírny, galvanizovny, fosfátovací linky),
 • kalová koncovka průmyslových ČOV,
 • kalová koncovka komunálních ČOV,
 • výroba a úprava technologické a pitné vody,
 • chemický průmysl,
 • potravinářský průmysl,
 • farmaceutický průmysl,
 • clear filtrace.

Základní dělení

Filtrační lisy dělíme podle velikosti a typu filtračních desek, způsobu uzavírání a technického řešení rámu a vybavení filtračního lisu.

Velikost lisu je charakterizována počtem filtračních desek a délkou jejich strany, která udává velikost lisu. Vyrábíme a dodáváme filtrační lisy s formáty desek:

 
Filtrační lis - rozměr desek
mm
Filtrační plocha
m2
Počet
komor
Tloušťka koláče
mm
Uzavírání lisu Typ vedení Odsun desek vany Ostřik plachetek
mech. hydr. ele. hydr. boční horní ruční mech. aut. ruční mech.
300 0,6-2,3 5-20 15-32 x x x
400 1,5-10 5-40 15-35 x x x x x x x x
470 2-15,5 5-40 15-32 x x x x x x
500 1,5-17,5 5-60 15-32 x x x x x x x
630 5-30 10-60 15-32 x x x x x x x x x
800 12-70 15-100 15-40 x x x x x x x x
1000 30-200 20-120 15-50 x x x x x x x x
1100 50-270 20-120 15-50 x x x x x x
1200 60-300 30-12 15-50 x x x x x x
1500 100-500 50-120 15-50 x x x x x x
mech. - mechanické, hydr. - hydraulické, ele. - elektrické

Filtrační desky vytváří pracovní prostor filtračního lisu - filtrační komory. Filtrační deska je uvnitř komory opatřena profilovaným povrchem, který umožňuje odvod filtrátu do kanálků a následně ven z filtračního lisu.

Dále dělíme filtrační desky podle konstrukce na rámové, komorové a membránové a také podle způsobu odvodu filtrátu na otevřený nebo uzavřený.

Materiál použitý na výrobu filtračních desek je ve většině případů homogenní polypropylen. U membránových filtračních desek je tělo desky z polypropylenu a membrána může být dle charakteru provozního media z PP, EPDM, NBR atd. Dle požadavků technologie může být pro desky a membrány použit i materiál jako např. PVDF, hliník, nerez ocel atd.

Způsob uzavírání filtračních lisů

Mechanické
 • uzavírací síla je vytvořena utažením šroubu (silou závitnice)
 • lisy velikosti 300 a 400 mm

foto_lis foto_lis

Hydraulické
 • uzavírací síla je vytvořena ruční hydraulickou pumpou a jednočinným hydraulickým válcem s pojistnou maticí proti uvolnění filtračních desek
 • lisy velikosti 300 až 630 mm

foto_lis foto_lis

Elektrohydraulické
 • uzavření a otevření filtračního lisu zajišťuje hydraulický válec a elektrohydraulický agregát s automatickým udržováním uzavíracího tlaku
 • lisy velikosti 300 až 1500 mm

foto_lis foto_lis

Konstrukce filtračních lisů

s bočním vedením

- provedení s relativně nízkou konstrukční hmotností, možnost ručního odsunu filtračních desek

foto_lis

s horním nosníkem

- masivní konstrukce vhodná zejména pro velké ČOV a výrobní provozy (kaolínky, chemický průmysl, neutralizační stanice atd) ve velikostech lisu 800 až 1500 mm

foto_lis

Výbava filtračních lisů

Rozřazení desek
 • Ruční - s deskami je manipulováno prostřednictvím madel na jejich bocích,
 • pneumatické - zejména u větších filtračních desek (630-1000 mm) je možno lis vybavit pneumatickým odsunem, kde jedna osoba ovládá mechanizmus pro odsun desek,

foto_lis Foto lisy

 • automatické - obsluha pouze kontroluje odpadávání koláčů, všechny desky najednou (zdvihem hydr. válce), po jedné desce - postupně.

foto_lis foto_lisfoto_lis

foto_lis foto_lis foto_lis
Okapové vany
 • Zachycují úkapy pod filtračními deskami,
 • do velikosti lisu 630 mm jsou standartně dodávany ruční sklopné vany,
 • lisy je možno vybavit vanami s pneumatickým nebo elektrickým sklápěním.
Oklep desek
 • Oklepáním desek dochází k účinnějšímu odpadnutí koláče od plachetky,
 • určeno pro automatické kalolisy.

foto_lis

Ostřikovač plachetek
 • Čištění plachetek od zbytků koláče pomocí tlakové vody - až 80 bar,
 • ostřik je prováděn současně na obou stranách desky,
 • pravidelným ostřikováním plachetek je udržována jejich stálá propustnost - nenarůstá filtrační odpor vlivem zanesení tkaniny ulpívajícími zbytky koláče.

foto_lis foto_lis foto_lis

Profuk středu
 • Po ukončení plnění kalolisu je kanál pro přívod suspenze pročištěn tlakovým vzduchem.
Promytí koláče
 • Umožňuje velmi účinně promýt filtrační koláč od zbytků rozpuštěných látek obsažených v koláči.
Sušení koláče
 • Umožňuje profouknutím stlačeným vzduchem velmi účinně vysušit filtrační koláč od zbytků filtrátu.
Kyselení plachetek
 • Slouží k regeneraci plachetek rozpuštěním usazenin, které se na ní vytvořily a které brání průchodu filtrátu. Do uzavřeného kalolisu je cirkulačně čerpán roztok kyseliny a to po dobu nutnou k rozpuštění usazenin. Přívod i odvod kyselé látky je veden potrubím pro odvod filtrátu. Po rozpuštění inkrustů a vypuštění kyseliny následuje propláchnutí kalolisu vodou.
Ochranné a zabezpečovací prvky
 • Zejména automatické filtrační lisy jsou vybaveny různými typy zabezpečovacích prvků s různým stupněm bezpečnosti.
 • Světelná závora - manipulační prostor je zabezpečen svazkem infračervených paprsků. Při jeho narušení se automaticky přeruší, popřípadě zcela zastaví činnost zařízení. Instaluje se obvykle na obslužnou stranu kalolisu.
 • Lankový spínač - manipulační prostor je zabezpečen lankem napojeným na bezpečnostní spínač. Zatažením za lanko se automaticky přeruší, popřípadě zcela zastaví činnost zařízení. Instaluje se obvykle na obslužnou stranu kalolisu.
 • Zábradlí a mříže - jedná se o mechanické zabezpečení kalolisu, zejména jeho neobslužné strany.

Foto lisy

Řídící a ovládací prvky
 • Regulační a ovládací prvky jsou přítomny v různém rozsahu u všech typů kalolisů, s výjimkou plně manuálních lisů,
 • kalolisy je možno vybavit různými typy řídících jednotek dle přání zákazníka, požadavků na komunikaci atd.,
 • instalované řídící jednotky je možno současně využít i pro řízení podpůrných zařízení a armatur (čerpání kalu, kyselení atd.).

aut aut aut

Stanice přítlaku membrán
 • Slouží k vyvinutí požadovaného tlaku na koláč až do přetlaku 30 bar,
 • kapalinové se zásobní nádrží, vysokotlakým čerpadlem, armaturami a rozvody,
 • stlačeným plynem s multiplikátorem pro násobení tlaku vzduchu případně kompresorem.
Výroba, opravy a rekonstrukce
 • Hydraulické agregáty,
 • hydraulické válce.